Systém managementu jakosti (QMS)

Certifikát ISO

Ve společnosti BEL byl systém managementu jakosti vytvořen podle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2001 "Systémy managementu jakosti - Požadavky" s využitím návodů na aplikování managementu jakosti, uvedených v normě ČSN EN ISO 9004:2001 "Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti".

Představitelem vedení pro systém jakosti ve smyslu kap. 5.5.3 normy ČSN EN ISO 9001 je člen vedení společnosti - manažer jakosti - Ing. Jitka Holanová.

Společnost BEL vytvořila a dokumentovala systém managementu jakosti v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001 "Systémy managementu jakosti - Požadavky". Systém managementu jakosti (QMS) je udržován a neustále zlepšován v souladu s normou ČSN EN ISO 9004:2001 "Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti. QMS se vztahuje na podnikatelské činnosti společnosti BEL.

Platnost od 1. 6. 2003.

Certifikát ISO v pdf souboru