Vážený uživateli motoru PERKINS,
velmi nás mrzí, že se na Vámi používaném motoru vyskytla závada. Abychom ji mohli co nejrychleji a kvalifikovaně odstranit, žádáme Vás o sdělení následujících údajů o Vašem motoru a o tom, jak se závada projevuje. Abychom mohli Váš motor uvést co nejdříve do bezchybného stavu, zašlete nám laskavě co nejdříve tento vyplněný formulář (tlačítkem "Odeslat" na konci formuláře, jako potvrzení odeslání obdržíte kopii hlášení také na adresu uvedenou v poli e-mail odstavce „Závadu hlásí firma“). Děkujeme předem za Váš čas věnovaný vyplnění formuláře a těšíme se na další spolupráci.

Servisní středisko firmy BEL, spol. s r.o.
Beranových 65, 199 02 Praha 9 Letňany
Tel.: 274 773 493
GSM: 724 361 661
Fax: 274 812 023
E-mail: servis závadabel.cz

Formulář – Hlášení záruční závady na motoru Perkins

Servisní zásah je možno dohodnout s: